Hải sản bé mặn
Thực đơn bé mặn
Be Man menu

Giờ mở cửa

9 giờ sáng - 24 giờ tối

Địa chỉ

Lô 8, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hải sản bé mặn
Bé mặn seafood
Be Man Restaurant
Bé Mặn
Bé mặn thực đơn
Thực đơn hải sản
Hải sản Đà Nẵng
Hải sản Bé Mặn Đà Nẵng
Món ăn